Over Hotel De Marne

Samenwerkende eigenheimers

Het gebied waarin Hotel De Marne actief is noemen we niet voor niets het wilde westen van Nederland. Het trekt een type ondernemer aan dat graag z’n eigen plan trekt: eigenheimers en avonturiers. Toch dringt de laatste tijd het besef door dat samenwerken veel op kan leveren. De oprichting van ‘de bende van acht’ eind 2012 heeft veel aan dat besef bijgedragen. Het idee van de bende is even simpel als doeltreffend: kleinschalige bedrijven waar ‘gastheerschap’ centraal staat, gaan bij elkaar op bezoek en delen kennis en ervaring. Deze bezoeken breken het ijs en leveren herkenning en nieuwe mogelijkheden op.

Voorportaal

Hotel De Marne is zo’n mogelijkheid. Waarom creëren we niet een gezamenlijk ‘voorportaal’ voor ons gebied? We houden allemaal van deze plek, we verdienen er ons brood mee. Als je alle diensten, producten, mogelijkheden en – niet te vergeten – kennis van het gebied op een aantrekkelijke manier samenbrengt, heb je veel meer dan de som der delen. Alsof je al het aanbod op een hoop veegt en er een gezellig en veelkleurig hotel van bouwt. De daad werd bij het woord gevoegd door het oprichten van een coöperatie. Met een eenmalige subsidie van gemeente, provincie, Leader en Rabobank zijn we vervolgens aan de slag gegaan.

Hotel

Een hotel als metafoor heeft haken en ogen. Hotel De Marne is natuurlijk geen hotel en toch is het een – digitaal – bouwwerk met kamers en bedden, activiteiten en (moes)tuinen, kunst en cultuur. We hebben voor ‘hotel’ gekozen omdat gastvrijheid centraal staat: ‘Welkom in De Marne, we gaan het je naar de zin maken’. En eerlijk gezegd spelen we ook met de verwarring die het woord hotel oplevert. Het bouwbord dat we afgelopen voorjaar in een aardappelakker langs de n361 plaatsten, zorgde voor een hoop ophef en speculaties: Wat? Hier een hotel?

Makers

We zijn trots op wat is neergezet. In nauwe samenwerking met fotograaf Jitske Hagens, grafisch ontwerpers Pascal Rumph en Hans Gerritsen van Buro Reng, webbouwer Rhett van der Voort en eindredacteur Seppie Groot is Hotel De Marne tot stand gekomen. Hans Geluk tekende voor de promotiefilm, Florian Wolff voor de soundtrack.

Begin

Wat er nu staat is het begin. Hotel De Marne is op de groei gemaakt. Er is ruimte voor meer bewoners en vooral voor allerhande samenwerkingen en arrangementen. De coöp-leden bepalen dat zelf. De intitatiefnemers blijven betrokken, maar maken nadrukkelijk ruimte voor de andere leden om blijvend te bouwen aan inhoud en vorm.

De initiatiefnemers
Anne Wine Jansen, Joke Kops en Erik Wong